Briefje van de dokter

Briefje van de dokter

De Huisarts is er voor u. Niet voor instanties of gemeentelijke instellingen. daarom is er afgesproken dat de huisarts geen verklaringen schrijft. Lees op de volgende website meer:
www.verwijswijzeramsterdam.nl

Bent u mantelzorger?

Als mantelzorger in Amsterdam kunt u in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen omdat u zorgt voor een ander.

Voorbeelden van deze voorzieningen zijn:
– de mantelzorgparkeervergunning: hiermee kunt u tegen een gereduceerd tarief parkeren in de buurt van degene waar u voor zorgt.
– medehuurschap: als u als mantelzorger een woning deelt met degene waar u voor zorgt (de hoofdhuurder), wordt u ook als huurder van de woning gezien.
– vrijstelling inkomensafhankelijke huurverhoging: als u als mantelzorger samenwoont met degene die u verzorgt, een middeninkomen of hoger inkomen heeft en u met succes bezwaar maakt, hoeft u de jaarlijkse extra huurverhoging niet te betalen.
– vergoeding mantelzorgmakelaar of vervangende mantelzorg: als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft, kunt u soms de kosten voor een mantelzorgmakelaar of vervangende zorg vergoed krijgen.
– urgentie wonen: hiermee kunt u dichterbij gaan wonen bij degene waar u voor zorgt.

Geen algemene mantelzorgverklaring in Amsterdam
Voor sommige voorzieningen is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk, bijvoorbeeld de mantelzorgparkeervergunning of urgentie wonen. Soms is uw ziektekostenverzekering of de woningcorporatie (van uw huurwoning) verantwoordelijk voor de voorziening. Wel geldt voor al deze voorzieningen als voorwaarde dat u moet kunnen aantonen dat u mantelzorger bent.

In Amsterdam kennen we geen algemene mantelzorgverklaring, waarmee u voor alle voorzieningen in één keer kunt aantonen dat u mantelzorger bent. Dit betekent dat u zo’n verklaring niet kunt aanvragen bij uw huisarts of bij de huisarts van degene waar u voor zorgt. Ook kunnen huisartsen geen brief opstellen waarmee u kunt bewijzen dat u mantelzorger bent of waarmee u kunt bewijzen dat degene waar u voor zorgt mantelzorg nodig heeft. Huisartsen en de gemeente hebben dit samen afgesproken.
De reden voor deze afspraak is dat de huisarts zich moet kunnen concentreren op de behandeling van patiënten. Een goede vertrouwensrelatie met de patiënt is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer de huisarts een oordeel geeft dat voor de patiënt ongunstig is. Wij willen voorkomen dat de huisarts en de patiënt hierover een verschil van mening krijgen. Daarom moet er een duidelijke grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u, (als mantelzorger) voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. Zo weet u dat degene waar u voor zorgt zijn of haar huisarts alle informatie kan geven die nodig is voor de behandeling en daar in vertrouwde handen is.

Meer informatie? Kijk op:
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/ondersteuning/mantelzorg-gewoon/hulp-ondersteuning/#

Als u geen internet heeft, meer informatie wilt, of hulp bij het aanvragen van voorzieningen, kunt u langs gaan bij het Sociaal Loket. Het Sociaal Loket bevindt zich in de 7 Stadsloketten en op andere locaties verspreid over de stad. Bel voor meer informatie en voor een loket bij u in de buurt met telefoonnummer 020 255 2916, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.Call Now Button
Translate »