Coronavaccinatie: wie & wanneer?

Coronavaccinatie: wie & wanneer?

Update 7-6

Wellicht zult u vanuit de media hebben vernomen dat de tijd tussen de eerste en tweede Astrazeneca vaccinatie ingekort zou mogen worden. Wij, als huisartsenpraktijk, zijn door de organisatie van het vaccineren en de levering van het vaccin echter genoodzaakt om de geplande datum aan te houden. We kunnen het vaccineren van de tweede Astrazeneca vaccinatie dan ook niet op een eerdere datum laten plaatsvinden. 

Wij hopen dat u met dit bericht hierover, voldoende bent geïnformeerd en verzoeken u vriendelijk hierover geen contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Dit om de grote stroom van vragen rondom de vaccinaties enigszins te beperken.

 

De meeste mensen in Nederland zullen een prik krijgen via de GGD.
De volgorde van vaccinatie heeft te maken met de beschikbaarheid van vaccins. Men vaccineert van oud naar jong en u krijgt een uitnodiging van de Rijksoverheid wanneer u een afspraak kunt maken voor een vaccinatie bij de GGD. Actuele informatie over welke groepen op dit moment worden opgeroepen voor een vaccinatie bij de GGD kunt u teruglezen op; ‘wie prikt de GGD Amsterdam nu?

Vaccinatie met het AstraZeneca vaccin via de huisartspraktijk
Wij gaan vanaf 9 april  vaccineren met het AstraZeneca vaccin. Het AstraZeneca vaccin is de laatste tijd negatief in het nieuws geweest. Inmiddels is bekend dat het gaat om een zeer zeldzame auto-immuun trombose. Het is veilig bevonden, ook voor mensen die een trombose hebben doorgemaakt, zowel voor trombose van de aders zoals diepveneuze trombose of longembolie, als ook voor bloedpropjes bij vaatverkalking zoals hart- of vaatziekten. Alleen patiënten die een HIT, een Heparine geïnduceerde trombocytopenie hebben doorgemaakt moeten een ander vaccin krijgen. Wij vinden het veilig om de AstraZeneca injectie te nemen.

Het is  niet mogelijk om om een ander merk vaccin te vragen. Wij hebben alleen AstraZenceca geleverd gekregen. Als u de prik niet wil ontvangen wordt u helaas niet gevaccineerd. Het kan zijn dat er aan het einde van het vaccinatieproces toch nog een mogelijkheid is voor vaccineren, maar nu is nog onduidelijk of dat kan en met welk middel. Het kan dan nog maanden duren voordat u aan de beurt komt. Gezien de hoeveelheid besmettingen op dit moment en verdrietige situaties die wij helaas elke dag zien is ons dringende advies om dit vaccin wél te nemen.

Meer informatie over het AstraZeneva vaccin vindt u op: Vragen en bijwerkingen vaccinatie AstraZeneca en   Vaccin in het kort: AstraZeneca tegen Covid-19

Heeft u nog meer vragen over de vaccinatie? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar)

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Patiënten die in de eerste ronde van het vaccinatieproces door ons worden uitgenodigd zijn:
– Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 & 1960,
– Mensen tot en met 74 jaar met het syndroom van Down,
– Mensen tot en met 74 jaar met een BMI van 40 of hoger,
Op deze selectie hebben wij geen invloed.

Patiënten die voor deze vaccinatieronde in aanmerking komen, krijgen van ons een uitnodigingsbrief thuisgestuurd. Met deze brief ontvangt u een oproepkaart waarop de datum en het tijdstip staat vermeld waarop u wordt verwacht. Om logistieke redenen is het niet mogelijk deze afspraak zelf te plannen. Wij verzoeken u met klem op de genoemde tijd en datum te komen. Bent u echt verhinderd, neem dan contact op met de praktijk.

LET OP! De vaccinatie vindt plaats op een andere locatie, niet op de huisartsenpraktijk zelf. De vaccinatielocatie is De Nieuwe KHL. Oostelijke Handelskade 44, 1019 BN Amsterdam.

Vaccinatiebewijs
Bent u gevaccineerd via de praktijk? Dan krijgt u een vaccinatiebewijs.

Eerste prik en tweede prik
Een volledige vaccinatie bestaat uit 2 prikken. U krijgt de tweede prik tussen de 4 en 12 weken na de eerste prik. Ook de tweede prik krijgt u via onze huisartspraktijk.

Heeft u klachten die op Corona kunnen wijzen? Laat u testen! De Coronacrisis is nog niet voorbij. Neem direct contact op met de GGD. Bel 0800-1202.

Nog meer informatie over de vaccins? Kijk dan hier:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccinsCall Now Button
Translate »