Griep- en pneumokokken vaccinaties 2023

Griep- en pneumokokken vaccinaties 2023

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van griep (influenza). Mensen van 60 jaar en ouder, en mensen van alle leeftijden met hart- en vaatziekten, longziekten, diabetes, nieraandoeningen en mensen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door de griep. Als u in een risicogroep zit, ontvangt u een uitnodiging voor de (gratis) griepprik. Een griepprik is niet verplicht. U kiest zelf om wel of niet van het aanbod gebruik te maken.

Dit najaar ontvangen mensen van 63 jaar tot en met 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960) een uitnodiging voor een gratis pneumokokken vaccinatie. U kunt deze prik tegelijk krijgen met de griepprik. De prik tegen pneumokokken krijgt u dan in uw andere bovenarm. De pneumokokkenvaccinatie werkt 5 jaar.

Wanneer u voor de griepvaccinatie (en pneumokokkenvaccinatie) in aanmerking komt, krijgt u hiervoor een uitnodiging per post. Wilt u uw uitnodigingsbrief meenemen als u de prik komt halen?

U kunt de griepprik halen op de praktijk op;

Wanneer:    Donderdag 26 oktober of dinsdag 31 oktober 2023

Tijdstip:      Datum en tijdstip staat vermeld in uw uitnodiging.

Plaats :        Op de praktijk. Azartplein 45. 1019 PA Amsterdam

U bent welkom op het tijdstip dat op uw brief staat aangegeven. Als u echt verhinderd bent, kunt u uw afspraak wijzigen. Dat kan online op www.afspraakservice.nl Op deze website kunt u zelf een datum en/of tijd kiezen. U heeft daarvoor de code nodig die vermeld staat in uw uitnodiging. Op deze website worden geen persoonsgegevens uitgewisseld. In verband met grote drukte aan de telefoon vragen wij u niet de praktijk te bellen hierover.

Heeft u de uitnodiging voor het eerst ontvangen?

Als u deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangt, is voor u onderstaande informatie van belang: De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Als u de griepprik heeft gehad, is de kans dat u griep krijgt kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u minder ernstig ziek. De prik moet u elk jaar opnieuw halen; de beste tijd is tussen half oktober en half november. De prik geeft soms een dag wat pijn in uw arm, maar u wordt er niet ziek van.Translate »
Call Now Button