Tarieven

tarieven

Totstandkoming tarieven

Alle huisartsen in Nederland hanteren dezelfde tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze huisartsentarieven vastgesteld.
De consulten bij de huisarts vallen onder de basisverzekering.
Maar let op: onderzoeken als bloedafnames en röntgenfoto’s en medicatie vallen onder uw eigen risico. Daar krijgt u dus een rekening voor. Voor 2021 is dit eigen risico vastgesteld op 385 euro.
Heeft u vragen over kosten? Bel met uw verzekeraar.

Translate »
Call Now Button