Tarieven

tarieven

Totstandkoming tarieven

Alle huisartsen in Nederland hanteren dezelfde tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze huisartsentarieven vastgesteld.
.
De consulten bij de huisarts vallen onder de basisverzekering.
Maar let op: onderzoeken als bloedafnames en röntgenfoto’s en medicatie vallen onder uw eigen risico. Daar krijgt u dus een rekening voor. Voor 2022 is dit eigen risico vastgesteld op 385 euro.
.
Heeft u vragen over kosten? Bel met uw verzekeraar.

Translate »
Call Now Button